TA HAND OM DIN VED
TIPS OCH INSPIRATION!

TA HAND OM DIN VED

Träd som ska bli ved tas i regel ner på vintern då de inte har något lövverk och då marken är frusen. Under sen vinter eller tidig vår kapas veden och för att få bästa resultat ska helst veden vara klyvd och staplad innan påsk för att den ska hinna torka så den går att använda samma höst.

Vill man påskynda torkningsprocessen kan man fälla träden kring midsommar då löven är fullt utvecklade och sedan låta träden ligga tills löven blir bruna. Hänsyn måste dock tas till djur som har byggt bo i träden.

Tänk på att mindre vedklampar torkar fortare än de som är lite större. Var noggrann när du klyver veden så att måttet på veden passar till ändamålet.
Försök att stapla veden så att luft kan strömma igenom, det är till exempel inte optimalt att stapla den mot husväggen. Skydda gärna veden mot regn med en presenning eller om du har utrymme att stapla den under tak.

Hos QC Trädgårdsexperten har vi ett urval av motorsågar och klyvyxor. De flesta av våra butiker har även vedklyvar som underlättar arbetet betydligt.