Vi installerar din robotgräsklippare
Enkelt, smidigt och bekvämt

När du köper robot hos QC Trädgårdsexperten kan du samtidigt boka in installation av våra servicetekniker. Vi kommer då hem till dig och installerar roboten, programmerar den så att den klipper de tider du vill och de zoner du vill samt vi visar dig också hur du ska sköta den.

SÅ HÄR GÅR INSTALLATIONEN TILL

En begränsningskabel kommer att fräsas ned av en specialmaskin som fräser en skåra i din gräsmatta samtidigt lägger den ned kabeln i skåran på ett djup av ca 2-4 cm, skåran växer igen på ca 2 veckor. När rötter och andra hinder för fräsning finns kommer tråden att läggas på ytan och fästas med märlor, vanligtvis brukar tråden döljas av gräset inom 3-4 veckor. Vi ser helst att du är hemma när det är dags för installation av roboten för att förhindra missförstånd. En basinstallationen sker på sammanhängande gräsyta. Vi är dock väl medvetna om att alla trädgårdar ser olika ut och har olika förutsättningar. I en basinstallation ingår grundmaterial men det kan vara så att vi tex behöver skapa öar runt buskar och träd och då tillkommer en extra kostnad för material.

Detta ingår i basinstallation:

Innan vi kommer är det viktigt att du förbereder dig och din gräsyta för installation av roboten för en snabbt och korrekt installation:

Detta ingår inte i basinstallation:

TÄNK PÅ DETTA EFTER ROBOTINSTALLATIONEN

Det är bekvämt att ha en robotgräsklippare. Det är dock viktigt att du kollar till den med jämna mellanrum. Det är inte ovanligt att roboten kör fast i ojämnheter i början och då kan du behöva laga hål och se över gräsmattan. I våra butiker hittar du även ett stort urval av grästrimmer så att du kan hålla efter kanter och rabatter. Vi rekommenderar dig att läsa instruktionsboken så du lär dig hur din robot fungerar. Då kommer du också enkelt kunna justera klipptider och zoner och anpassa din robot efter dig och din trädgårds förutsättningar.

VANLIGA FRÅGOR

( Klicka för att öppna upp )

Stengångar är vanliga i trädgårdar och vi lyfter på stenen och lägger tråden på det ställe som passar bäst för dig och din robot. En övergång ingår i installationen har du fler tillkommer en kostnad för jobbet.

Gräsmatta med slänter och etager kan innebära att man får utesluta vissa delar av din gräsmatta om maskinen inte skulle klara din sluttning eller passage. Varje maskin skiljer sig på hur mycket lutning den klarar och det är viktigt att veta att vissa delar inte är lämpliga för robot. Gräsmatta som delas med mur eller annat hinder måste sammanbindas på något sätt där kan en dialog med installatören på plats vara nödvändigt för en lösning, en extra kostnad kan tillkomma. I vissa fall kan man lösa sådana ytor med så kallad biyta, en manuell lösning som innebär att man får lyfta roboten till den aktuella ytan.

När gräsmattan sluttar utför i den region av ytan där begränsningskabeln skall läggas måste den sista metern var plan annars finns det risk att maskinen kasar över och stannar. Din installatör på plats kommer i så dessa fall samråda med dig och eventuellt utesluta yta pga detta.

Har man stora höjdskillnader mellan gräsmattan och jorden i landet kan kabeln behövas flyttas in i mattan så att maskinen inte fastnar på kanten detta är viktigt att tänka på när man kantskär. Roboten klarar i regel en höjdskillnad på 3-4 cm beroende på vilken maskin du valt. Samma problematik kan uppstå när stengången är lagt för många år sedan och gräsmattan höjt sig kan maskin fastna på kanten.

Maskinerna har ett inbyggt säkerhetsavstånd mellan kniven och ytterkanten på kåpan, detta avstånd finns där för att eliminera risken att skada. Detta gör att det inte alltid går att komma ända in utmed murar eller husväggar utan att grästrimning kan bli nödvändig. Man kan lägga stenplattor utmed fasta hinder och det kan med fördel göras efter det att maskinen är installerad.

Din robot behöver en viss tillsyn, detta är extra viktigt i inkörningsfasen som normalt är 1 månad. Det kan förekomma att maskinen fastnar i hålor i gräsmattan eller i andra hinder i början. Detta löser du enklast genom att fylla ut hålor med jord eller liknande. Är det uppenbara hinder eller ojämnheter kommer din tekniker att påpeka detta för dig vid installationen.

Så luta dig tillbaka och ägna lite tid på att läsa igenom din instruktionsbok och förstå innehållet så kommer din robot sprida många glädjefyllda timmar i din trädgård.

Koppla ur din robot när det åskar. Begränsningsslingan fungerar som en antenn för statisk elektricitet och drar till sig spänningar i marken även om blixten skulle slå ned i ett högt träd eller kyrktorn en bit bort. Dra ut sladden från eluttaget och förvara elkontakten en bit från eluttaget så att det inte blir överspänning. För att vara riktigt säker så koppla bort begränsningsslinga och guidelina från laddningsstationen.

Låt oss installera din robotgräsklippare åt dig. Då undviker du komplikationer och du kan vara säker på att roboten blir rätt installerad och att garantier gäller.